Reklama

Zielone Świątki

ZieloneSwiatki2013W tym roku jakoś wszystkie święta wypadają wcześniej. Już za tydzień, 19 maja mamy Dzień Zesłania Ducha Świętego, obchodzony w kościele katolickim 50 dni po Wielkiejnocy. To jednocześnie w tradycji ludowej Zielone Świątki, będące symbolem oczekiwania lata, mające źródła w obrzędowości pogańskiej.

Dawniej dla oczyszczenia ziemi ze złych mocy palono ognie, okadzano dymem pola, bielono domy, sprzątano i ozdabiano obejścia zielonymi gałązkami, tatarakiem oraz kwiatami obejścia. Wieczorem śpiewano, tańczono przy ogniskach. Działania te miały zapewnić obfite plony. Bydło okadzano dymem ze spalonych święconych ziół, przystrajano wieńcami i kwiatami, a po grzbietach i bokach toczono jajka.

Zielone Świątki szczególnie były popularne wśród pasterzy, którzy ucztowali i tańczyli przy ogniu. Zwyczaj ten do dzisiaj jest popularny wśród górali zagórzańskich i Podhalan, w sobótkową noc na wielu wzgórzach palą się widoczne z daleka ogniska.

W wielu regionach Polski święto jest nadal obchodzone, chociaż dzisiaj, jest to przede wszystkim okazja do zabawy, urozmaiconej występami artystycznymi czy tańcami.

W Brennej Leśnicy mieszkańcy gminy i goście zgromadzą się na wiosennym smażeniu wajeśnicy. Chętni są proszeni do Gospodarstwa Agroturystycznego „U Gazdy" na godz. 13.00.

Białostockie Muzeum Wsi organizuje w godz. 11.00-17.00 festyn, w którego programie jest m.in. widowisko obrzędowe „Chodzenie z królewną".

W Chabówce sołtys, Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej, Ochotnicza Straż Pożarna i ognisko Związku Podhalan zapraszają na II Tradycyjne Zielone Świątki, które odbędą się przy „białej kapliczce" (rola Kaczmarczykowa). W programie m.in. prezentacja folkloru związanego z kulturą pasterską oraz rozpalenie tradycyjnej watry.

Zdjęcie: www.ngopole.pl